Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):39-46.

Видовий склад інфекційних чинників, що спричиняють розвиток реактивного артриту та
їх вплив на аргіназно-NO-синтазну регуляторну систему лімфоцитів периферичної крові

Корнійчук О.П., Мельник О.В., Воробець З.Д.

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
вул. Пекарська 69, Львів, 79010, Україна

Представлені результати власних спостережень про урогенітальні, кишкові та носоглоткові інфекційні чинники, які спричиняють розвиток реактивного артриту (РеА). Найбільший внесок у розвиток цього захворювання робить Chlamidia trachomatis (36 %), Streptococcus haemolyticus (pyogenes) (19 %) та віруси гепатитів В і С (10 %). В результаті проведених досліджень визначено ряд кінетичних параметрів аргіназної та NO-синтазної реакцій в лімфоцитах периферичної крові пацієнтів хворих на реактивний артрит. Встановлено достовірне зростання аргіназної активності у 3,3 рази та зниження еNO-синтазної активності в 1,9 раза в лімфоцитах периферичної крові хворих на РеА, у порівнянні з практично здоровими особами. Зростання активності аргінази та іNO-синтази лімфоцитів свідчить про зміни функціональної активності імунокомпетентних клітин, що може бути зумовлено порушеннями метаболічних і регуляторних процесів у цих клітинах, спричинених бактеріальною чи вірусною інфекцією.

Kлючові слова: урогенітальні, кишкові та носоглоткові інфекції, реактивний артрит, полімерпзна ланцюгова реакція, імуноферментний аналіз, аргіназа, NO-синтаза, лімфоцити.

Повний текст (PDF, укр)