Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):31-38.

Філогенетичний аналіз і аутекологія спороутворюючих бактерій з гіперсологих екосистем

Гладка Г.В., Романовська В.О., Таширева Г.О., Таширев О.Б.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

З гіперсолоних екосистем Криму і Мертвого моря ізольовані спороутворюючі бактерії переважно роду Bacillus. Внаслідок філогенетичного аналізу показано, що ізоляти з Криму можна віднести до видів B. mojavensis і B. simplex, з екосистем Мертвого моря - до B. subtilis subsp. spizizenii, B. subtilis subsp. subtilis, B. licheniformis і B. simplex. Ізоляти з гіперсолоних екосистем Криму і Мертвого моря резистентні до УФ радіації. Летальні дози УФ (ЛД90 і ЛД99,99) для них становили, відповідно, 100-170 і 750-1500 Дж/м2. Спори більш стійкі до УФ (ЛД99,99 до 2500 Дж/м2), ніж вегетативні клітини. Разом із тим, кількість спор становить 0,02-0,007 % від числа клітин всієї мікробної популяції, і не повинно суттєво вплинути на значення ЛД99,99 УФ для всієї популяції. Ізоляти з гіперсолоних екосистем Криму і Мертвого моря були галотолерантними (росли в діапазоні 0,1-10 % NaCl в середовищі) і термотолерантними (росли в діапазоні 20-50 °С, за 15 °С ріст був відсутній). Стратегія виживання за високого рівня УФ радіації спороутворюючих бактерій з гіперсолоних екосистем може здійснюватися як за рахунок спор, які мінімізують ушкодження, так і ефективних систем репарації, які усувають пошкодження ДНК.

Kлючові слова: гіперсолоні екосистеми, бактерії, філогенетичний аналіз, УФ-резистентність, галотолерантність.

Повний текст (PDF, англ)