Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):21-30.

Синтез фітогормонів продуцентом поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Леонова Н.О.2, Шевчук Т.А.2, Панасюк К.В.1, Берегова Х.А.1, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68,  Київ, 01601,
Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Мета. Дослідити синтез фітогормонів у процесі культивування продуцента поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vacсinii ІМВ В-7405 у середовищі з різними джерелами вуглецевого живлення. Методи. Фітогормони екстрагували з супернатанту культуральної рідини (до і після виділення ПАР) етилацетатом (ауксини, абсцизова кислота) і н-бутанолом (цитокініни), очищали і концентрували методом тонкошарової хроматографії, після чого здійснювали кількісне визначення за допомогою скануючого спектроденситометра Сорбфіл. Результати. Під час вирощування у середовищі з рафінованою соняшниковою олією і гліцерином штам ІМВ В-7405 синтезував 1,6—1,8 г/л позаклітинних ПАР, а також максимальну кількість ауксинів (140-770 мкг/л). Культивування N. vacсinii ІМВ В-7405 на відпрацьованій після смаження картоплі та м’яса олії супроводжувалося зниженням кількості фітогормонів до 23—84 мкг/л (ауксини) і 16—90 мкг/л (цитокініни) та підвищенням концентрації ПАР до 2,3—2,6 г/л. Рівень синтезу абсцизової кислоти (2—12 мкг/л) практично не залежав від природи ростового субстрату. Висновки. Одержані результати показують можливість використання олієвмісних промислових відходів для одночасного синтезу як поверхнево-активних речовин, так і фітогормонів, а також засвідчують необхідність досліджень впливу умов культивування продуцентів на біологічні властивості цільових продуктів мікробного синтезу.

Kлючові слова: Nocardia vacсinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, фітогормони, біосинтез, культивування.

Повний текст (PDF, рос)