Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):2-10.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.06.002

Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Берегова Х.А.1, Савенко І.В.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Мета. Дослідження дії поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на деякі бактерії (у тому числі й умовно патогенні родів Proteus, Staphylococcus, Enterobacter), дріжджі роду Candida і мікроміцети (Aspergillus niger Р-3, Fusarium culmorum Т-7). Методи. Антимікробні властивості ПАР визначали у суспензійній культурі за методом Коха, а також за показником мінімальної інгібуючої концентрації. ПАР екстрагували з супернатанту культуральної рідини сумішшю хлороформу і метанолу (2:1). Результати. Встановлено, що антимікробні властивості ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 залежали від ступеня очищення (супернатант, розчин ПАР), концентрації та експозиції. Виживання Escherichia coli ІЕМ-1 і Bacillus subtilis БТ-2 (як вегетативних клітин, так і спор) після обробки упродовж 1-2 год розчином поверхнево-активних речовин і супернатантом (концентрація ПАР 21 мкг/мл) становило 3-28 %. Мінімальні інгібуючі концентрації (МІК) ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 щодо досліджуваних бактерій, дріжджів і мікроміцетів становили 11,5-85,0; 11,5-22,5 і 165,0-325,0 мкг/мл, відповідно. Висновки. МІК поверхнево-активних речовин N. vaccinii ІМВ В-7405 перебувають у межах, визначених для відомих із літератури мікробних ПАР. Можливість використання супернатанту культуральної рідини N. vaccinii ІМВ В-7405 як ефективного антимікробного агента значно спрощує і здешевлює технологію його одержання.

Kлючові слова: поверхнево-активні речовини, Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, антимікробні властивості, мінімальна інгібуюча концентрація.

Повний текст (PDF, укр)