2015, том 77, №6

Експериментальні праці 

Антимікробна дія поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
Пирог Т.П., Берегова Х.А., Савенко І.В., Шевчук Т.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):2-10.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomeransу
Булигіна Т.В., Яковлева Л.М., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):11-20.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Синтез фітогормонів продуцентом поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
Пирог Т.П., Леонова Н.О., Шевчук Т.А., Панасюк К.В., Берегова Х.А., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):21-30.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Філогенетичний аналіз і аутекологія спороутворюючих бактерій з гіперсологих екосистем
Гладка Г.В., Романовська В.О., Таширева Г.О., Таширев О.Б.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):31-38.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Видовий склад інфекційних чинників, що спричиняють розвиток реактивного артриту та їх вплив на аргіназно-NO-синтазну регуляторну систему лімфоцитів периферичної крові
Корнійчук О.П., Мельник О.В., Воробець З.Д.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):39-46.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Скринінг штамів бактерій роду Bacillus - активних антагоністів фітопатогенів бактеріальної та грибної природи
Грабова Г.Ю., Драговоз І.В., Крючкова Л.О., Пасічник Л.А., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):47-54.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Вплив мікоплазмової інфекції на жирнокислотний склад калюсів цукрового буряку
Панченко Л.П., Коробкова К.С., Остапчук А.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):55-61.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Чутливість фітопатогенних бактерій до стрептоміцину за дії пестицидів
Булеца Н.М., Буценко Л.М., Пасічник Л.А., Патика В.П.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):62-69.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Огляд літератури 

Мікробна деструкція мінеральних (нафтових) моторних олив
Хоменко Л.А., Ногіна Т.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):70-81.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)