Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):95-103.

Cинтез ауксинів та цитокінінів Bradyrhizobium japonicum за дії флавоноїдів

Леонова Н.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Мета. Дослідити здатність різних за ефективністю симбіотичних азотфіксувальних бактерій сої Bradyrhizobium japonicum до синтезу фітогормонів стимулювальної дії - ауксинів та цитокінінів за дії рослинних флавоноїдів геністеїну і нарінгеніну. Методи. Позаклітинні фітогормональні сполуки виділяли із супернатанта культуральної рідини ризобій сої методом перерозподілу фітогормонів у двох фазах розчинників, що не змішуються між собою. Кількість синтезованих ауксинів і цитокінінів визначали методом спектроденситометричної тонкошарової хроматографії.  Результати.  Показана здатність штамів симбіотичних діазотрофів сої синтезувати ауксини (4-1067 мкг/г абсолютно сухої біомаси) та цитокініни (141-1554 мкг/г абсолютно сухої біомаси). Культивування у присутності флавоноїдних сполук геністеїну і нарінгеніну призводить до звуження спектру та зменшення кількості синтезованих фітогормонів ризобіями сої: не відмічено синтезу індол-3-карбоксилової кислоти, індол-3-карбінолу індол-3-оцтової кислоти гідразиду та зеатину. Висновки. Пригнічуючий вплив флавоноїдів на синтез фітогормонів у ризобій сої, ймовірно, може пояснюватися як зміною метаболізму мікросимбіонтів, що спрямований не на синтез вторинних метаболітів, а на запуск механізмів ефективної нодуляції, так і концентрацією флавоноїдних сполук у поживному середовищі.

Kлючові слова: Bradyrhizobium japonicum, фітогормони, ауксини, цитокініни, флавоноїди, соя.

Повний текст (PDF, укр)