Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):81-86.

База даних для депозитарію культур мікроорганізмів

Броварник В.В., Головач Т.М.

1Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України
вул. Академіка Глушкова 40, Київ, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Розроблено з використанням СКДБ MS Access 2010 базу даних (БД) депозитарію культур мікроорганізмів. Ядро БД складають три основні модулі: загального опису, адміністрування, зберігання. Наводиться опис інформації, що міститься в кожному з цих модулів, для вирішення характерних для ведення депозитарію задач. На основі БД розробляється веб-сторінка депозитарію.

Kлючові слова: мікроорганізми, колекція, депозитарій, база даних.

Повний текст (PDF, рос)