Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):70-80.

Вплив β-опромінення на мікроміцети, виділені із зони радіонуклідного забруднення

Вембер В.В., Жданова Н.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено стійкість до в-опромінення мікроміцетів, виділених із внутрішніх приміщень об'єкту «Укриття» (ОУ), що характеризувалися різним рівнем радіонуклідного забруднення. Вивчення проводили на 2 видах: Cladosporium sphaerospermum Penz. і Alternaria alternata (Fr.) Keissl., кожен з яких був представлений шістьма штамами. Для штамів C. sphaerospermum максимальна стійкість до β-опромінення спостерігалася у 20-добових культур. Найбільшу β-стійкість продемонстрували два штами: 5-1 (виділений з приміщення ОУ з найвищим рівнем радіоактивного забруднення) та 852 (контрольний). Максимальна стійкість до β-опромінення спостерігалась серед 40-добових культур A. alternata. Найбільшою стійкістю характеризувались штами 56 та 105, які було ізольовано з внутрішніх приміщень ОУ з високим рівнем радіоактивного забруднення.
На підставі отриманих результатів зроблено висновок про високу стійкість до β-опромінення обох вивчених видів анаморфних грибів, яка досягається за рахунок різних життєвих стратегій: штами C. sphaerospermum виживають за рахунок швидкого та рясного утворення конідій, у штамів виду A. alternata конідії утворюються повільно, проте вони мають більшу перевагу при існуванні в умовах опромінення за рахунок багатоклітинності та великих розмірів.

Kлючові слова: мікроскопічні гриби, β-опромінення, радіостійкість, об’єкт «Укриття», життєва стратегія.

Повний текст (PDF, укр)