Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):62-69.

Патогенна міко- та мікрофлора ясена звичайного на Поділлі України

Кульбанська І.М., Гойчук А.Ф.

Національний університет біоресурсів та природокористування України
вул. Героїв Оборони 15, Київ, 03041, Україна

Наведено результати досліджень патологічних змін вегетативних і генеративних органів ясена звичайного під дією патогенної міко,- та мікрофлори, а також шкідливої ентомофауни. Показано, що найбільш поширеним і шкодочинним для цієї деревної рослини є туберкульоз. Збудник хвороби - фітопатогенна бактерія Pseudomonas syringae pv. savastanoi - уражує як стовбури, гілки та пагони, так і суцвіття ясена звичайного. Описано ряд збудників мікофітозів та представників шкодочинної ентомофауни, які внаслідок своєї діяльності суттєво послаблюють ріст, розвиток та знижуюють якісні характеристики деревини ясена звичайного.

Kлючові слова: патогенна мікрофлора, інфекційна патологія, шкідлива ентомофауна, симптоми хвороб, генеративні органи ясена, туберкульоз ясена, патогенез, поширеність хвороб, шкодочинність хвороб.

Повний текст (PDF, укр)