Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):55-61.

Мікобіота при вивченні грибостійкості гіпсокартону

Письменна Ю.Б., Суббота А.Г., Наконечна Л.Т.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено грибостійкість двох типів гіпсокартону: звичайного і вологостійкого. Встановлено, що в умовах високої відносної вологості повітря і прямої дії води при постійній температурі (29 ± 2)°С всі зразки гіпсокартону не є грибостійкими. В даних умовах виявлена контамінуюча мікобіота незаражених фрагментів гіпсокартону. При вивченні дії кожної з тест-культур мікроскопічних грибів на гіпсокартон на стадії розвиненого міцелію встановлено, що найактивнішими були тест-культури Aspergillus terreus і Trichoderma viride.

Kлючові слова: грибостійкість, гіпсокартон, деструкція, мікроскопічні гриби, мікобіота.

Повний текст (PDF, рос)