Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):47-54.

Жирнокислотний склад Alteromonas-подібних бактерій Чорного моря

Клочко В.В., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Штами Alteromonas macleodii, виділені з води Чорного моря, були подібними за своїм жирнокислотним складом типовому штаму цього виду. Аналіз ліпідного складу 10 штамів А. macleodii, виділених з поверхневих шарів води і з великих глибин в різних регіонах Світового океану, в тому числі і з води Чорного моря, показав, що глибинні і поверхневі ізоляти цього виду утворюють дві групи, які різняться за своїм жирнокислотним складом. Чорноморські ізоляти Pseudoalteromonas haloplanktis, Р. citrea і Р. flavipulchra відповідали типовим штамам цих видів за своїм жирноскислотним профілем. На основі спектрів жирних кислот встановлено схожість трьох неідентифікованих до виду штамів псевдоальтеромонад з описаним в 2010 р. видом Р. lipolytica. Показана наявність трьох ізомерів С16:1ω7, С 16:1ω9 і С 16:1ω6 в складі гексадеценової кислоти у чорноморських штамів Shewanella baltica.

Kлючові слова: Alteromonas, Pseudoalteromonas, Shewanella, жирнокислотний склад, Чорне море.

Повний текст (PDF, рос)