Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):37-46.

Ріст мікроміцетів із різних еконіш на агаризованих поживних середовищах

Курченко І.М., Юр’єва О.М., Войчук С.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено швидкість радіального росту (K) 153 штамів 6 видів мікроміцетів із різних еконіш на 7 агаризованих середовищах: трьох стандартних (сусло-агарі, картопляно-глюкозному агарі, агаризованому середовищі Чапека), а також на агаризованих середовищах із рослинними полімерами (карбоксиметилцелюлозою, ксиланом, розчинним крохмалем та яблучним пектином). Ендофітні і фітопатогенні штами (біотрофи) всіх досліджених видів достовірно не відрізнялися за здатністю рости на поживних середовищах різного складу - середні значення K для цих двох груп були однаковими (0,200 і 0,199 мм/год відповідно). Ґрунтові мікроміцети (сапрофіти) характеризувались найнижчою середньою швидкістю росту (0,169 мм/год) та чітко відрізнялися від ендофітних і фітопатогенних. Середні значення швидкості радіального росту досліджених мікроскопічних грибів були вищими на стандартних поживних середовищах, ніж на таких із рослинними полімерами. Ростові параметри ендофітів і фітопатогенів всіх досліджених видів на агаризованих середовищах різного складу відрізнялись від ґрунтових штамів. Висока швидкість росту ендофітних і фітопатогенних штамів Fusarium poae, Alternaria alternata і Ceratocystis sp. забезпечує швидку колонізацію ними рослини. Штами Penicillium funiculosum однаково можуть існувати як сапрофіти в ґрунті та як ендофітні симбіонти рослин. Широкий діапазон варіювання Kr ендофітних темнопігментованих Mycelia sterilia свідчить про наявність в цій групі різних видів мікроміцетів, у яких відсутнє спороношення.

Kлючові слова: швидкість радіального росту, мікроміцети, ендофіти, фітопатогени, сапрофіти.

Повний текст (PDF, укр)