Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):29-36.

Вплив Azospirillum brasilense 10/1 на асоціативну азотфіксацію і
внутрішньосортовий поліморфізм тритикале ярого

Патика В.П.1, Надкернична О.В.2, Шаховніна О.О.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
вул. Шевченка 97, Чернігів, 14027,
 Україна

Показано, що перспективні українські сорти тритикале ярого характеризуються значним поліморфізмом за ознакою азотфіксуючої активності у кореневій зоні рослин. Застосування активного штаму Azospirillum brasilense 10/1 сприяє зниженню варіабельності даної ознаки в межах сорту, підвищенню потенційної нітрогеназної активності в середньому у 3,2-4,7 рази, а також нормалізації розподілу у вибірках інокульованих рослин.

Kлючові слова: асоціативна азотфіксація, діазотрофи, Azospirillum brasilense 10/1, потенційна нітрогеназна активність, внутрішньосортовий поліморфізм.

Повний текст (PDF, укр)