Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):20-28.

Використання фумарату сульфатвідновлювальними бактеріями
Desulfomicrobium sp. CrR3 і Desulfotomaculum sp.

Шоляк К.В., Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Верхоляк Н.С., Галушка А.А.

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського 4, Львів, 79005,
 Україна

Сульфатвідновлювальні бактерії Desulfomicrobium sp. CrR3 та Desulfotomaculum sp. здатні використовувати фумарат як донор і акцептор електронів. За умов використання фумарату як акцептора електронів у культуральній рідині нагромаджується сукцинат. Якщо фумарат виконує роль донора електронів, у культральній рідині крім сукцинату виявлено незначні кількості цитрату, ізоцитрату і ацетату. За одночасного внесення фумарату, SO42- та Cr2O72- останній пригнічує використання фумарату та SO42-.

Kлючові слова: сульфатвідновлювальні бактерії, фумарат, SO42-, Cr2O72-.

Повний текст (PDF, укр)