Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):2-10.

Метаболізм глюкози у продуцента поверхнево-активних речовини Nocardia vaccinii IМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Шевчук Т.А.1, Берегова Х.А.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68,  Київ, 01601,
Україна

У клітинах продуцента поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, вирощеного на глюкозі, визначено ключові ферменти метаболізму цього субстрату.
Встановлено, що у штаму ІМВ В-7405 катаболізм глюкози здійснюється через глюконат (активність ФАД+-залежної глюкозодегідрогенази 698±35 нмоль·хв-1·мг-1 білка). Окиснення глюконату до 6-фосфоглюконату каталізується глюконокіназою(178±9 нмольхв-1мг-1 білка). Залучення 6-фосфоглюконату до пентозофосфатного циклу здійснюється за участю конститутивної НАДФ+-залежної 6-фосфоглюконат-дегідрогенази (активність 357±17 нмольхв-1мг-1 білка).
Одержані дані є основою для теоретичних розрахунків оптимального молярного співвідношення концентрацій енергетично нерівноцінних субстратів для підвищення синтезу ПАР N. vaccinii ІМВ В-7405 на їх суміші.

Kлючові слова: Nocardia vacсinii ІМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, метаболізм глюкози, активність ферментів.

Повний текст (PDF, рос)