2015, том 77, №5

Експериментальні праці 

Метаболізм глюкози у продуцента поверхнево-активних речовини Nocardia vaccinii IМВ В-7405
Пирог Т.П., Шевчук Т.А., Берегова Х.А.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):2-10.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Диференційна чутливість мікроорганізмів до полігексаметиленгуанідину
Лисиця А.В., Мандигра Ю.М., Бойко О.П., Романішина О.О., Мандигра М.С.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):11-19.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Використання фумарату сульфатвідновлювальними бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 і Desulfotomaculum sp.
Шоляк К.В., Перетятко Т.Б., Гудзь С.П., Гнатуш С.О., Верхоляк Н.С., Галушка А.А.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):20-28.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив Azospirillum brasilense 10/1 на асоціативну азотфіксацію і внутрішньосортовий поліморфізм тритикале ярого
Патика В.П., Надкернична О.В., Шаховніна О.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):29-36.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Ріст мікроміцетів із різних еконіш на агаризованих поживних середовищах
Курченко І.М., Юр’єва О.М., Войчук С.І.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):37-46.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Жирнокислотний склад Alteromonas-подібних бактерій Чорного моря
Клочко В.В., Авдєєва Л.В.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):47-54.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Мікобіота при вивченні грибостійкості гіпсокартону
Письменна Ю.Б., Суббота А.Г., Наконечна Л.Т.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):55-61.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Патогенна міко- та мікрофлора ясена звичайного на Поділлі України
Кульбанська І.М., Гойчук А.Ф.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):62-69.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив β-опромінення на мікроміцети, виділені із зони радіонуклідного забруднення
Вембер В.В., Жданова Н.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):70-80.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


База даних для депозитарію культур мікроорганізмів
Броварник В.В., Головач Т.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):81-86.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Визначення складу мікрофлори репродуктивного тракту жінок із використанням тест-системи «Фемофлор-17»
Скляр Т.В., Крисенко О.В., Воронкова О.С., Папіашвілі М.Г., Вінніков А.І.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):87-94.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Cинтез ауксинів та цитокінінів Bradyrhizobium japonicum за дії флавоноїдів
Леонова Н.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):95-103.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)