Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):62-68.

Поширення залізовідновлюваних бактерій у природних екосистемах Еквадору

Таширев О.Б., Говоруха В.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Експериментально доведено широке поширення залізовідновлювальних мікроорганізмів у природних екосистемах Еквадору районів Ла-Фаворита, вулкана Тунгурауа і Папаллакта. Продемонстрована висока ефективність мікробного осадження розчинних сполук заліза. Отримані результати свідчать про потенційну можливість впливу залізовідновлювальних мікроорганізмів на формування векторних потоків вуглецю і заліза в екосистемах, а також про можливість створення ефективних біотехнологій очистки води від сполук заліза.

Kлючові слова: залізовідновлювальні бактерії, природні екосистеми, Еквадор, очистка води від заліза.

Повний текст (PDF, англ)