Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):38-43.

Кількісні показники гомеостазу мікробних угруповань грунтів Еквадору та глин
карстових порожнин за впливу п-нітрохлорбензолу

Таширев О.Б., Суслова О.С., Рокитко П.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано кількісні показники мікробних угруповань глин карстових порожнин Західної України та Абхазії (Мушкарова Яма та Куйбишевська) та ґрунтів тропічних екосистем Еквадору до дії п-нітрохлорбензолу (НХБ). Для зазначених мікробних угруповань встановлено максимально допустимі концентрації та типи відповідей на дію ксенобіотика. Відповідь першого типу характерна для мікробних угруповань глин Мушкарової Ями та тропічного лісу Еквадору. Відповідь другого типу – для мікробних угруповань глин карстової порожнини Куйбишевська та гірських джунглів Еквадору. Максимально допустимі концентрації НХБ для Мушкарової Ями складають 200 мг/л, для інших досліджуваних мікробних угруповань – 300 мг/л. Встановлено, що мікробні угруповання не тільки високостійкі до HХБ, але і взаємодіють із ним, руйнуючи ксенобіотик і знижуючи його концентрацію в 4 рази.

Kлючові слова: п-нітрохлорбензол, карстові порожнини, тропічні екосистеми Еквадору, мікробні угруповання.

Повний текст (PDF, англ)