Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):32-37.

Вплив мікроскопічних грибів на компонентний склад каучуку СКН-18

Чуєнко А.І., Суббота А.Г., Остапюк С.М.

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України
Харківське шосе 48, Київ, 02160, Україна

Визначено грибостійкість каучуку СКН-18, що характеризується підвищеною стійкістю до впливу мікроскопічних грибів. Відмічено, що у разі використання тест-культур грибів, виділених з гумових субстратів, інтенсивність пошкодження СКН-18 була вищою, ніж при застосуванні видів, запропонованих стандартом ГОСТ 9.049-91. Протягом одного року випробувань з грибостійкості СКН-18 за допомогою методу ІЧ спектроскопії було встановлено зменшення кількості складноефірних груп в складі дослідженого матеріалу, що свідчило про поступову деструкцію пластифікатора дибутилфталату, який входив до складу каучуку СКН-18.

Kлючові слова: грибостійкість, каучук СКН-18, ІЧ спектроскопія, дибутилфталат.

Повний текст (PDF, укр)