Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):25-31.

Оптимізація умов культивування Penicillium tardum – продуцента α-L-рамнозидази

Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчення впливу деяких технологічних параметрів на процес біосинтезу позаклітинної α-L-рамнозидази Penicillium tardum показало, що для максимального продукування ферменту оптимальними джерелами вуглецю та азоту були рамноза (8 г/л), дріжджовий автолізат (2 г/л), температура вирощування 25 °С та початкове рН середовища 5,0. Встановлено, що максимальний рівень α-L-рамнозидазної активності досягається на 4-ту добу культивування при значенні сульфітного числа 0,44. При вирощуванні в підібраних умовах синтез α-L-рамнозидази підвищився в чотири рази.

Kлючові слова: Penicillium tardum, α-L-рамнозидаза, оптимізація умов культивування, джерела вуглецю та азоту.

Повний текст (PDF, укр)