Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):8-14.

Вплив бактеріального препарату Ековітал у комплексі з сучасними фунгіцидами на ризосферний
мікробіоценоз, стійкість до грибних патогенів і продуктивність сої

Вознюк С.В.1, Титова Л.В.1, Ляска С.І.2, Іутинська Г.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2ННЦ "Інститут землеробства НААН"
вул. Машинобудівників 2б, Чабани, Київська обл., 08162, Україна

Досліджували вплив фунгіцидів системної дії Вітавакс 200 ФФ, Максим Стар 025 FS, Кінто дуо та комплексного інокулянту Ековітал на ризосферні мікробні угруповання, стійкість до захворювань та продуктивність сої сорту Аннушка. Комбіноване застосування фунгіцидів та інокуляції сприяло кращому формуванню нодуляційного апарату (кількість бульбочок на коренях збільшувалась в 1,3 - 2,8 рази), підвищенню резистентності сої до збудників септоріозу та аскохітозу, збільшенню продуктивності рослин на 17,4 - 32,1 % відносно варіанту з Ековіталом. При цьому ефективність комбінованої обробки насіння проти септоріозу та аскохітозу становила, відповідно, 45,8 - 64,1 % і 82,0 - 95,1 % у фазу цвітіння-початку плодоношення та 38,1 - 60,6 % і 70,3 - 82,1 % у фазу наливу бобів.

Kлючові слова: фунгіциди, комплексна інокуляція, соєво-ризобіальний симбіоз, резистентність, септоріоз, аскохітоз, ризосферний мікробіоценоз, продуктивність.

Повний текст (PDF, укр)