Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):2-7.

Скринінг та селекція ґрунтових мікроорганізмів за ознакою "азотфіксуюча активність"

Патика В.П.1, Кириченко О.В.2, Коць С.Я.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
вул. Васильківська 31/17, Київ, 03022, Україна

Із ризосфери рослин ярого ячменю та ґрунту методом аналітичної селекції виділено ізоляти мікроорганізмів та проведено їх відбір за ознакою «азотфіксуюча активність». Показано, що ізоляти відрізнялися за розміром утворюваних колоній і активністю росту на селективному середовищі Ешбі та характеризувалися здатністю до засвоєння молекулярного азоту, що визначає їх як діазотрофні мікроорганізми. Виявлено різний рівень інтенсивності та динаміки нітрогеназної активності ізолятів in vitro. Нові ізоляти ґрунтових мікроорганізмів доповнюють генетичний фонд діазотрофних бактерій із перспективою їх дослідження як основи або компонентів бактеріальних добрив.

Kлючові слова: азотфіксуюча активність, ізоляти мікроорганізмів, селективне середовище, ґрунт, ризосфера, діазотрофи.

Повний текст (PDF, укр)