2015, том 77, №4

Експериментальні праці 

Скринінг та селекція ґрунтових мікроорганізмів за ознакою "азотфіксуюча активність"
Патика В.П., Кириченко О.В., Коць С.Я.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):2-7.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Вплив бактеріального препарату Ековітал у комплексі з сучасними фунгіцидами на ризосферний мікробіоценоз, стійкість до грибних патогенів і продуктивність сої
Вознюк С.В., Титова Л.В., Ляска С.І., Іутинська Г.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):8-14.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність α-амілаз Aspergillus favus var. oryzae і Bacillus subtilis
Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):15-24.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Оптимізація умов культивування Penicillium tardum – продуцента α-L-рамнозидази
Гудзенко О.В., Варбанець Л.Д.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):25-31.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив мікроскопічних грибів на компонентний склад каучуку СКН-18
Чуєнко А.І., Суббота А.Г., Остапюк С.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):32-37.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Кількісні показники гомеостазу мікробних угруповань грунтів Еквадору та глин карстових порожнин за впливу п-нітрохлорбензолу
Таширев О.Б., Суслова О.С., Рокитко П.В.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):38-43.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Стійкість мікробних угрупувань високогірних екосистем Еквадору до репрезентативних токсичних металів - CrO42-, Co2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+
Таширев О.Б., Прекрасна Є.П., Таширева Г.О., Белікова О.Ю.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):44-61.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Поширення залізовідновлюваних бактерій у природних екосистемах Еквадору
Таширев О.Б., Говоруха В.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):62-68.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)


Вплив доксорубіцину і етопозиду на процес СД95-опосередкованого апоптозу у ВЕБ-інфікованих лімфомних клітинах ВL-41 і DG-75
Загородня С.Д., Баранова Г.В., Нестерова Н.В.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):69-74.

Резюме | Повний текст (PDF, рос)


Ювілеї і дати 

Варбанець Людмила Дмитрівна (до дня народження)

Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):75.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)