Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):47-52.

Вплив іонів кальцію і заліза на рівень засвоєння дизельного палива штамами актинобактерій 

Ногіна Т.М., Думанська Т.У., Хоменко Л.А., Кістень О.Г.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Встановлено, що присутність у середовищі іонів Са2+ і Fe2+ в 1,2 – 1,3 рази збільшує рівень засвоєння вуглеводнів актинобактеріями. Показана можливість спільного росту бінарних культур актинобактерій на мінеральному середовищі з дизельним паливом без зниження рівня засвоєння цього субстрату порівняно з монокультурами. В умовах спільного культивування штамів Rhodococcus erythropolis ІМВ В-7277 і Dietzia maris ІМВ В-7278 протягом 30 год у лабораторному ферментері «Biotеc» (швидкість перемішування 500 об/хв., ступінь аерації 0,3 л/л культуральної рідини за хв., сульфітне число 1,5 г О2 / л год) на середовищі з 1,0 % дизельного палива за наявності 4 мг/л іонів Са2+, Fe2+ та 1 г/л дріжджового екстракту рівень засвоєння субстрату склав 87,8 %, а концентрація біомаси – 2,0 г/л.

Kлючові слова: актинобактерії, дизельне паливо, іони Са2+ і Fe2+, деструкція вуглеводнів, спільне культивування.

Повний текст (PDF, рос)