Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):36-46.

Морфолого-структурна організація віріонів полівалентних бактеріофагів ТТ10-27 і КЕУ 

Файдюк Ю.В., Бойко А.А., Мучник Ф.В., Товкач Ф.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

За допомогою методу електронної мікроскопії було досліджено тонку ультраструктуру полівалентних бактеріофагів ТТ10-27 і КЕУ, виділених із уражених бактеріальним опіком деревних тканин. Фаги мають ізометричний капсид, до якого приєднується короткий складно влаштований відросток (ТТ10-27, С1-морфотип) або довгий нескоротливий хвостовий відросток (КЕУ, B-1 морфотип). Максимальний діаметр капсида фага ТТ10-27, розрахований як відстань між протилежними вершинами, складає 71,3 нм, хвостовий відросток діаметром 22,0 нм та товщиною 9,0 нм обрамлений 12-ма апендиксами, які формують віялоподібний утвір діаметром 47,0–59,0 нм. Фаг КЕУ характеризується капсидом 78,6 нм в діаметрі та гнучким хвостовим відростком 172,5 нм, що закінчується циліндричним кінчиком. За рядом ознак фаг ТТ10-27 був віднесений до групи N4-подібних фагів родини Podoviridae. Фаг КЕУ є представником родини Siphoviridaе найменш поширеної групи фагів, специфічних щодо Erwinia amylovora.

Kлючові слова: бактеріофаги, Erwinia amylovora, морфолого-структурна організація віріона.

Повний текст (PDF, англ)