Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):28-35.

Біоконверсія суміші технічного гліцерину і меляси у поверхнево-активні
речовини Nocardia vaccinii ІМВ В-7405
 

Пирог Т.П.1,2, Кудря Н.В.1, Шевчук Т.А.2, Берегова Х.А.1, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Встановлено можливість заміни глюкози і очищеного гліцерину у змішаних субстратах для біосинтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vacсinii IМВ В-7405 на дешевші мелясу (відхід бурякоцукрового виробництва) і технічний гліцерин (побічний продукт виробництва біодизелю).
Показано, що підвищення концентрації технічного гліцерину до 6,0 % у суміші з 1,0 % меляси супроводжувалося збільшенням кількості синтезованих штамом IМВ В-7405 ПАР більш, ніж у два рази, а підвищення вмісту меляси до 3,0 % у суміші з 1,0 % технічного гліцерину – деяким зниженням рівня ПАР порівняно з таким на середовищі, що містило по 1,0 % моносубстратів.
Встановлено, що збільшення у два рази концентрації нітрату натрію у середовищі культивування N. vacсinii IМВ В-7405 дає змогу підвищити до 7,0 % вміст технічного гліцерину у суміші з 1,0 % меляси. За таких умов культивування концентрація синтезованих позаклітинних ПАР становила 7,5 г/л, що у 1,3 рази вище, ніж на базовому середовищі з нижчим вмістом джерела азоту.

Kлючові слова: поверхнево-активні речовини, Nocardia vacсinii IМВ В-7405, біосинтез, промислові відходи, суміш субстратів.

Повний текст (PDF, рос)