Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):23-27.

Антимікробна активність екстрактів з лишайників Еквадору 

Матвєєва Н.А.1, Пасічник Л.А.1, Житкевич Н.В.1, Хасинто П.Г.Г.2, Підгорський В.С.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Північний технічний университет Еквадору
ав. Ель Оліво 17, Ібарра, Еквадор

Вивчено антимікробну активність етанольного, ізопропанольного, ацетонового, гексанового, ДМСО та водного екстрактів із лишайників двох видів, Usnea sp. та Stereocaulon sp., які були зібрані у високогір’ї Еквадору, щодо Bacillus subtilis, Escherichia coli та Staphylococcus aureus диск-дифузним методом. Визначено мінімальні інгібуючі концентрації (MІК) екстрактів.
Найвища антимікробна активність при тестуванні на B. subtilis, порівняна з антибактеріальною активністю антибіотиків ципрфлоксацину та цефазоліну, була визначена при використанні ДМСО екстракту з лишайника Usnea, при цьому зона відсутності росту становила відповідно 28 мм, 30 мм, 31 мм для ДМСО екстракту, ципрфлоксацину та цефазоліну. MІК ДМСО екстрактів з Usnea sp. та Stereocaulon sp. щодо B. subtilis становила 0,4 мг / мл. Бактерії E. coli були стійкі до усіх типів екстрактів. Чутливість S. aureus до ДМСО екстрактів з лишайників була порівняна з чутливістю цих мікроорганізмів до тетрацикліну та ванкоміцину. Виявлено, що більша частина рослинних екстрактів, отриманих при використанні етанолу, ізопропанолу, гексану, ДМСО, води та ацетону у якості екстрагуючих сполук, за виключенням водного екстракту зі Stereocaulon, мали антибактеріальну активність проти B. subtilis. ДМСО екстракти з лишайників мали також антимікробну активність щодо золотистого стафілококу. Однак, досліджені екстракти не виявили токсичної дії до усіх досліджених представників найбільш поширених та шкодочинних фітопатогенних бактерій.
Подальші дослідження еквадорських лишайників та особливо рослин, зібраних у екстремальних високогірних біотопах, можуть бути дуже важливими у вивченні можливості використання рослин для лікування захворювань, викликаних патогенними мікроорганізмами, а також у використані у національній фармакологічній промисловості в Еквадорі.

Kлючові слова:Usnea sp., Stereocaulon sp., антимікробна активність, Еквадор.

Повний текст (PDF, англ)