Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):16-22.

Здатність мікроорганізмів різних екологічних ніш до гідролізу нерозчинних білків 

Мацелюх О.В.1, Нідялкова Н.А.1, Варбанець Л.Д.1, Андреєва Н.О.2, Шепелевич В.В.3, Зелена П.П.3, Юмина Ю.М.3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Науково-дослідний центр «Державний океанаріум»
вул. Епронівська 7, Севастополь, 99024, Крим, Україна

3Київський національний університет імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська 60, Київ, 01033, Україна

Проведено скринінг продуцентів протеаз із специфічністю до нерозчинних і важкорозчинних білкових субстратів тваринного походження – колагену, фібрину, еластину і кератину. Досліджені бактеріальні ізоляти (24 штами), виділені з води вольєрів із дельфінами, перифітону вольєрів, а також з видихів, ротової порожнини і шкіри дельфінів. Здатність гідролізувати колаген (5-23 од/мг протеїна) і еластин (20-32 од/мг) була виявлена в обмеженої кількості бактеріальних культур, які було виділено з води і перифітону вольєрів. При цьому всі досліджені культури не мали здатності до синтезу позаклітинних кератиназ. Ізоляти стрептоміцетів (48 культур) були виділені з ґрунтів прибережної смуги Чорного моря міської зони м. Одеса, з морського берега, з паркової зони, з берега прісного озера у м. Саки, а також з ґрунту прибережної смуги Атлантичного океану біля м. Альбуфена (Португалія). Ізоляти стрептоміцетів виявилися перспективними продуцентами позаклітинних кератиназ і колагеназ: найвищу активність (до 5 од/мг) виявили штами, виділені з прибережних ґрунтів як моря, так і прісного озера в Саках.

Kлючові слова: бактеріальні ізоляти, стрептоміцети, колагеназа, еластаза, кератиназа, фібринолітична пептидаза.

Повний текст (PDF, укр)