Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):9-15.

Волого-режимна скануюча електронна мікроскопія як інструмент дослідження біогеохімічних
 процесів утворення біомінералів грибами

Фоміна М.О., Підгорський В.С.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Метою роботи було дослідження можливостей використання однієї з новітніх технічних розробок у скануючій електронній мікроскопії – волого-режимної СЕМ для вивчення біогеохімічних процесів утворення біомінералів мікроміцетами. Об’єктом дослідження був мікроскопічний гриб Beauveria caledonica, відомий своєю здатністю до трансформації металів та мінералів. У відповідь на присутність фосфату купруму у середовищі спостерігалось рясне утворення кристалів оксалату купруму в грибному міцелії. Оптимальна візуалізація у   вологому режимі була досягнута при тиску в камері зразків близько 6 торр та відносній вологості 85–90 %. Порівняння спостережень, які були отримані за допомогою високовакуумної та волого-режимної скануючої електронної мікроскопії, показали, що грибні гіфи та міцеліальні тяжі в природному стані оточені товстими гідратованими оболонками, які служать матриксом для біогеохімічних процесів утворення та росту кристалів вторинних мінералів. Волого-режимна та високовакуумна скануюча електронна мікроскопія взаємодоповнюють одна одну у різносторонньому дослідженні ролі мікроскопічних грибів у трансформації металів та мінералів.

Kлючові слова: скануюча електронна мікроскопія, ESEM, мікроскопічні гриби, біогеохімія, біомінерали, Beauveria caledonica.

Повний текст (PDF, рос)