Mikrobiol. Z. 2015; 77(3):2-8.

Ефективність введення в раціон курчат каротинсинтезувальних штамів Bacillus sp. 1.1
та B. amyloliquefaciens УКМ B-5113
 

Нечипуренко О.О., Хархота М.А., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано ефективність введення в раціон курчат каротинсинтезувальних штамів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113. Вживання курчатами кросу «H&N Браун Нік» з кормом культур Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 окремо та у композиції у кількості 1×1010 КУО на 1 г корму призводило до зменшення кількісного вмісту бактерій родів Enterococcus, Staphylococcus, родини Enterobacteriaceae у кишечнику. На 18 добу введення в раціон птиці культур Bacillus sp. 1.1, B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 та їх композиції виявлено підвищення приросту маси тіла на 21,6, 7,6 та 22,0 %, відповідно, порівняно з контролем. Також під впливом Bacillus sp. 1.1 відмічено відновлення структури ворсин кишечнику, тканин селезінки, печінки та серця. Встановлено адитивний ефект досліджених штамів бактерій роду Bacillus за їх комплексного застосування.

Kлючові слова: штами бактерій роду Bacillus, мікробіоценоз, каротиноїдні пігменти.

Повний текст (PDF, укр)