Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):33-37.

Прояв факторів патогенності у біоплівкоутворюючих та неформуючих
біоплівку штамів Staphylococcus epidermidis

Сідашенко О.І., Воронкова О.С., Сірокваша О.А., Вінніков А.І.

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
просп. Гагаріна 72, Дніпропетровськ, Україна

Проведено визначення ступеня прояву факторів патогенності: гемолітичної, ліпазної, лецитиназної активностей, а також здатності до адгезії у 20 біоплівкоутворюючих і 17 неформуючих біоплівку штамів Staphylococcus epidermidis. Встановлено, що повний гемоліз та ліпазну активність виявляли всі біоплівкоутворюючі штами S. epidermidis, лецитиназну активність спостерігали у 80 % біоплівкоутворюючих штамів. Серед неформуючих біоплівку штамів повний гемоліз та ліпазну активність спостерігали у 89 %, лецитиназну – у 71 % штамів.
Досліджені біоплівкоутворюючі та неформуючі біоплівку штами S. epidermidis виявляли здатність до адгезії на клітинах букального епітелію людини. Встановлено, що всі біоплівкоутворюючі штами S. epidermidis були високоадгезивними, найвищий ІАМ становив 11,84.
З’ясовано, що серед неформуючих біоплівку штамів S. epidermidis були низько-, середньо- та високоадгезивні. Середній ІАМ неформуючих біоплівку штамів S. epidermidis виявився у 3 рази нижчим, порівняно з середнім ІАМ біоплівкоутворюючих штамів і складав 3,2.

Kлючові слова: біоплівка, біоплівкоутворюючі та неформуючі біоплівку штами, адгезивні властивості, букальний епітелій; гемолітична, ліпазна та лецитиназна активність, Staphylococcus epidermidis.

Повний текст (PDF, укр)