Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):28-32.

Виявлення патогенних бактерій Rhizobium vitis на виноградниках півдня України

Коротаєва Н.В., Ліманська Н.В.

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
пров. Шампанський 2, Одеса, 65058, Україна

Встановлено, що загальна чисельність мікробіоти пухлинних тканин винограду складала від (2,3 ± 0,8) х 103 до (7,3 ± 0,4) х 105 КУО/г. Кількість бактерій роду Rhizobium коливалася від (1,2 ± 0,2) х 102 до (2,1 ± 0,2) х 104 КУО/г залежно від дослідженої рослини. Визначено, що незначний відсоток (3,1 – 4,9 %) штамів є онкогенними. Виділено нові патогенні штами (R. vitis ONU388, R. vitis ONU389 та R. vitis ONU390), які мають плазмідні гени патогенності virC, іpt та virD2.

Kлючові слова: Rhizobium vitis, Rhizobium radiobacter, виноградники, південь України, бактеріальний рак.

Повний текст (PDF, укр)