Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):22-27.

Пробіотичні властивості каротинсинтезуючих штамів Bacillus sp. 1.1 та
B. amyloliquefaciens УКМ В-5113
 

Авдєєва Л.В., Нечипуренко О.О., Хархота М.А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено пробіотичні властивості каротинсинтезувальних штамів Bacillus sp. 1.1 і B. amyloliquefaciens УКМ В-5113. Встановлено, що штам Bacillus sp. 1.1 характеризувався високою або середньою антагоністичною активністю щодо музейних і актуальних тест-культур умовно-патогенних бактерій, а штам B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 проявляв низький або середній рівень активності. Обидва штами росли і синтезували каротиноїди при рН середовища 6,0, у присутності 0,4 % жовчі. Штами Bacillus sp. 1.1 і B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 є авірулентними, низькоадгезивними, а також чутливими до антимікробних препаратів, за виключенням колістину. Наведені результати свідчать про можливість створення на основі композиції штамів Bacillus sp. 1.1 і B. amyloliquefaciens УКМ В-5113 пробіотичного препарату.

Kлючові слова: бактерії роду Bacillus, каротинсинтезувальних штами, пробіотичні властивості.

Повний текст (PDF, укр)