Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):15-21.

Фізіолого-біохімічна активність бактерій при проростанні насіння огірків та
вплив інфузорій Colpoda steinii на цей процес
 

Чоботарьова В.В., Бега З.Т., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано, що бактерії Bacillus subtilis ІМВ В-7023 продукують індоліл-3-оцтову кислоту і амінокислоти в рідкому середовищі Кнопа. Обробка насіння огірків суспензією, що містить 107 КОЕ/мл як бацил, так і Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, приводила до зменшення довжини коріння рослин. Зниження бактеріального навантаження бацил до 106 КОЕ/мл супроводжувалося зменшенням кількості індоліл-3-оцтової кислоти в середовищі і сприяло збільшенню довжини коренів, ростків і загальної маси рослин. При культивуванні Bacillus subtilis ІМВ В-7023 спільно з інфузоріями Colpoda steinii знижувалась кількість вільної форми цього ауксину в середовищі в 5,5 разів, а зв'язаної – до слідових значень. При цьому вміст гістидину, фенілаланіну, тирозину, метіоніну і лізину істотно зменшувався.

Kлючові слова: бактерії, інфузорії Colpoda steinii, насіння, індоліл-3-оцтова кислота (ІОК).

Повний текст (PDF, рос)