Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):9-14.

Таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. УКМ В-7404 – антагоніста фітопатогенних мікроміцетів 

Жукова Д.А.1, Клочко В.В.1, Зелена Л.Б.1, Рева О.М.2, Драговоз І.В.1, Авдєєва Л.В.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2University of Pretoria
Lynnwood Rd., Hillcrest, Pretoria, South Africa

Проведено поліфазний таксономічний аналіз штаму Bacillus sp. УКМ В-7404, активного щодо фітопатогенних грибів і здатного до синтезу позаклітинних фітогормонів, літичних ферментів та антифунгальних сполук ліпопептидної природи. Основні жирні кислоти клітинних стінок штаму Bacillus sp. УКМ В-7404 були представлені розгалуженими похідними ізо- та антеізо- С15:0 та С17:0 кислот, що складали біля 65-77 % від загального пулу.
Філогенетичний аналіз нуклеотидної послідовності гену 16S рРНК штаму Bacillus sp. УКМ В-7404, а також фенотипові і хемотаксономічні ознаки свідчили про приналежність Bacillus sp. УКМ В-7404 до підвиду Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum.

Kлючові слова: бактерії роду Bacillus, поліфазний таксономічний аналіз, вид Bacillus amyloliquefaciens.

Повний текст (PDF, укр)