Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):2-8.

Деструкція нафти за присутності Cu2+ і поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, 
Rhodococcus erythropolis ІМВ Аc-5017 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Конон А.Д.1, Софилканич А.П.1, Шевчук Т.А.2, Иутинская Г.А.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували вплив катіонів міді (0,01−1,0 мМ) та поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 і Nocardia vacсinii IМВ В-7405 у вигляді культуральної рідини на розкладання нафти у воді (3,0−6,0 г/л) та ґрунті (20 г/кг), у тому числі й за наявності Cd2+ і Pb2+ (0,01−0,5 мМ).
Показано, що за присутності невисоких концентрацій Cu2+ (0,01−0,05 мМ) і культуральної рідини штамів ІМВ В-7241, ІМВ Ас-5017 та IМВ В-7405 ступінь деструкції нафти у воді та ґрунті через 20 діб був на 15−25 % вищим, ніж без катіонів міді. Встановлено активуючий вплив Cu2+ на розкладання комплексних з Cd2+ і Pb2+ нафтових забруднень: після обробки ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 і R. erythropolis ІМВ Ас-5017 деструкція нафти у воді та ґрунті становила 85−95 %, а після видалення катіонів міді знижувалася до 45−70 %.
Інтенсифікація розкладання нафти за присутності катіонів міді може бути зумовлена їх стимулювальним впливом на активність алкангідроксилаз як штамів-продуцентів ПАР, так і природної (автохтонної) нафтоокиснювальної мікробіоти.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Nocardia vacсinii IМВ В-7405, поверхнево-активні речовини, деструкція нафти, катіони міді, важкі метали.

Повний текст (PDF, рос)