Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):33-38.

Повний сіквенс пучка генів біосинтезу ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912

Мацелюх Б.П., Поліщук Л.В., Лук`янчук В.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Streptomyces globisporus 1912 і його мутанти 1912-4Crt і 1912-2 є продуцентами ландоміцину Е, каротиноїдів і регулятора дікетопіперазинової природи, відповідно. Геномна ДНК двох штамів: 1912-2 – більш ефективного продуцента ландоміцину Е і регулятора, і 1912-4Crt – продуцента бета-каротину і лікопіну сіквенована за допомогою Illumina. Порівняльний аналіз послідовностей ДНК двох сусідніх контігів штаму 1912-2 і одного контігу штаму 1912-4Crt, використовуючи дані GenBank, дозволив локалізувати 36 генів біосинтезу ландоміцину Е lnd в одному пучку. Двадцять із цих генів lnd сіквеновано вперше.
Новий регуляторний ген lndRR і ген сенсорної кінази lndY1 запропоновані як члени можливої двокомпонентної системи. Знайдено високу ідентичність (94-95%) генів lnd штаму 1912 і метагеномного клону AZ97 і меншу подібність (80-85%) генів lnd і lan S. cyanogenus S136, які кодують біосинтез ландоміцину А. Показано два не пунктуальні прямі повтори із 21 п.о. в гені crtY, який кодує лікопін циклазу. Делеція в гені lndRR викликає втрату штамом 1912-4Crt здатності продукувати ландоміцин Е.

Kлючові слова: Streptomyces globisporus, ландоміцин Е, пучок біосинтетичних генів, секвенування.

Повний текст (PDF, англ)