Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):26-32.

Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин 
на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147

Авдіюк К.В.1, Варбанець Л.Д.1, Філіппова Т.О.2, Жиліна З.І.2, Ішков Ю.В.2, Карпенко О.В.3, Шульга О.М.3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Україна

3Львівське відділення Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії
ім. Л.М. Литвиненка НАН України

Вперше вивчений вплив деяких синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на біосинтез та активність α-амілази Bacillus subtilis 147. Показано, що досліджені сполуки викликали пригнічення як активності, так  і біосинтезу даного ферменту. Лише германієвий комплекс мезо-тетрафенілпорфірин хлориду у концентрації 0,01 % і цинковий комплекс мезо-тетрафенілпофірину у концентрації 0,1 % не впливали на синтез та активність α-амілази B. subtilis 147.

Kлючові слова: α-амілаза, Bacillus subtilis, синтетичні похідні порфіринів і флуорену, поверхнево-активні речовини.

Повний текст (PDF, укр)