Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):20-25.

Імуномодулювальні властивості синбіотичних композицій пробіотичних
штамів Bacillus subtilis, лактиту або лактулози

Авдєєва Л.В., Лазаренко Л.М., Хархота М.А., Мокрозуб В.В., Бабенко Л.П., Мельниченко Ю.А., Співак М.Я.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено вплив синбіотичних композицій пробіотичних штамів бацил та лактиту або лактулози на показники неспецифічного імунітету макроорганізму. Встановлено, що синбіотичні композиції на основі пробіотичнихштамів Bacillus subtilis УКМ В-5139 та B. subtilis УКМ В-5140, лактиту або лактулозина моделі експериментального дисбактеріозу у мишей при пероральному введенні мали імуномодулювальну дію, спрямовану на активацію макрофагів перитонеального ексудату та індукцію ендогенного інтерфероногенезу. Відмічено синергічний ефект пробіотичних штамів бацилта лактиту або лактулози.

Kлючові слова: синбіотики, імунітет, Bacillus subtilis, лактит, лактулоза.

Повний текст (PDF, укр)