Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):14-19.

Синтез пігментів бактеріями роду Bacillus при культивуванні на різних поживних середовищах

Авдєєва Л.В., Борецька К.Є., Хархота М.А., Нечипуренко О.О.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено пігментсинтезуючу здатність бактерій роду Bacillus при культивуванні на різних середовищах. Показано, що найбільш сприятливими для синтезу пігментів було середовище Гаузе 2 та глюкозо-мінеральне середовище. За характером пігментоутворення на середовищі Гаузе 2 всі досліджувані штами бацил були поділені на три групи. Показано, що на синтез пігментів впливають джерела азотного, вуглецевого живлення, амінокислоти та мікроелементи. За основними фізико-хімічними характеристиками пігменти досліджуваних штамів бацил віднесено до каротиноїдів, меланінів та пульхерімінів.

Kлючові слова: бактерії роду Bacillus, пігментоутворення, джерела живлення.

Повний текст (PDF, укр)