Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):9-13.

Вплив вермикуліту та діоксиду кремнію на дегідрогеназну активність 
Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076

Герасименко І.О., Курдиш І.К.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Встановлено, що культивування Bacillus subtilis та Azotobacter vinelandii в живильних середовищах, що містили 5,0 г/л вермикуліту призвело до підвищення дегідрогеназної активності бактерій до 34–40 % порівняно з контролем. За внесення в культуральне середовище 0,5 і 2,5 г/л діоксиду кремнію дегідрогеназна активність B. subtilis зростала на 6–7 %. При підвищенні його вмісту в середовищі до 5,0 г/л рівень дегідрогеназної активності знижувався. На активність досліджуваних ферментів Azotobacter vinelandii діоксид кремнію не спричиняв позитивного впливу.

Kлючові слова: Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, дегідрогеназна активність, вермикуліт, діоксид кремнію.

Повний текст (PDF, укр)