2015, том 77, №1

Експериментальні праці 

Шляхи підвищення біоконверсії технічного гліцерину у поверхнево-активні речовини Rhodococcus erythropolis ІМВ Аc-5017Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405
Пирог Т.П., Шевчук Т.А., Мащенко О.Ю.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):2-8.

РезюмеПовний текст (PDF, рос)


Вплив вермикуліту та діоксиду кремнію на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076
Герасименко І.О., Курдиш І.К.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):9-13.

РезюмеПовний текст (PDF, укр)


Синтез пігментів бактеріями роду Bacillus при культивуванні на різних поживних середовищах
Авдєєва Л.В., Борецька К.Є., Хархота М.А., Нечипуренко О.О.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):14-19.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Імуномодулювальні властивості синбіотичних композицій пробіотичних штамів Bacillus subtilis, лактиту або лактулози
Авдєєва Л.В., Лазаренко Л.М., Хархота М.А., Мокрозуб В.В., Бабенко Л.П., Мельниченко Ю.А., Співак М.Я.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):20-25.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147
Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д., Філіппова Т.О., Жиліна З.І., Ішков Ю.В., Карпенко О.В., Шульга О.М.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):26-32.

Резюме | Повний текст (PDF, укр)


Повний сіквенс пучка генів біосинтезу ландоміцину Е Streptomyces globisporus 1912
Мацелюх Б.П., Поліщук Л.В., Лук`янчук В.В.

Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):33-38.

Резюме | Повний текст (PDF, англ)