Mikrobiol. Z. 2014; 76(6):34-40.

Вивчення репродукції аденовіруів у різних лініях лімфобластоїдних клітин

Білявська Л.О., Повниця О. Ю., Нестерова Н.В., Загородня С.Д., Бобко Т.М., Головань А.В., Войчук С.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

У роботі представлена порівняльна характеристика репродукції аденовірусу 2 і 5 серотипів (HAdV-C2 і -С5) в різних лініях лімфобластоїдних клітин. У клітинах Raji, МР-1, Namalwa, BJAB, МТ4 і Jurkat показано інтенсивне утворення інфекційного вірусу, близьке за рівнем до репродукції в пермісивних епітеліальних клітинах Нер-2. Вихід інфекційного аденовірусу значно нижчий в культурі клітин В95-8, хронічно інфікованій вірусом Епштейна – Барр (EBV), що може свідчити про інтерференцію Ad і EBV в умовах суперінфікування клітин. Виявлено, що клітини лінії СЕМ продукували хронічно низькі рівні аденовірусу людини 2 серотипу.

Kлючові слова: аденовірус, культура лімфобластоїдних клітин, репродукція.

Повний текст (PDF, англ)