Mikrobiol. Z. 2014; 76(6):27-33.

Антагоністична активність штамів Bacillus amyloliquefaciens  subsp. plantarum ІМВ В-7404 і
БИМ В-439Д щодо фітопатогенних бактерій та мікроміцетів

Авдєєва Л.В.1, Драговоз І.В.1, Корж Ю.В.1, Леонова Н.О.1, Іутинська Г.О.1, Бережна А.В.2, Купцов В.М.2, Мандрик М.М.2, Коломієць Е.І.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2ДНУ Інститут мікробіології  НАН Білорусі
вул. Купревича 2, Мінськ, 220141, Республіка Білорусь

У роботі досліджена  антагоністична  активність штамів Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 і БИМ В-439Д щодо бактеріальних і грибних збудників захворювань сільськогосподарських культур. Показано, що обидва штами бацил проявляли високий рівень антагонізму щодо збудника судинного бактеріозу, середній стосовно мікроміцетів – збудників кореневих гнилей. Щодо збудника офіобульозу штам B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д виявився більш активним. Культуральна рідина цього штаму ефективно пригнічувала проростання спор фітопатогенних мікроміцетів Penicillium expansum і Botrytis cinerea. Обидва штами бацил синтезували ряд гідролітичних екзоферментів: протеази, амілази, β-глюканази, хітинази і ксиланази. Отримані дані свідчать про можливість розширення спектра застосування штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum БИМ В-439Д для захисту рослин, а також про необхідність подальшого вивчення спектра екзометаболітів штаму B. amyloliquefaciens subsp. plantarum ІМВ В-7404 та їх біологічної активності з метою створення ефективного біопрепарату для рослинництва.

Kлючові слова: Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, бактеріальні і грибні фітопатогени, гідролітичні ферменти, антагоністична активність.

Повний текст (PDF, рос)