Mikrobiol. Z. 2014; 76(6):19-26.

Антиадгезивний потенціал поверхново-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMВ Ac-5017

Пирог Т.П.1,2, Гриценко Н.А.1, Конон А.Д.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували вплив поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis IMВ Ac-5017 різного ступеня очищення на прикріплення бактерій (Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis БТ-2, Proteus vulgaris БТ-1, Staphylococcus aureus БМС-1, Pseudomonas aeruginosa П-55, Enterobacter cloacae АС-22, Erwinia aroidaeae Б-433), дріжджів (Candida albicans Д-6) і мікроміцетів (Aspergillus niger Р-3, Fusarium culmorum Т-7) до абіотичних поверхонь (скло, пластик, кераміка, сталь, полівінілхлорид). Встановлено залежність адгезії мікроорганізмів на досліджуваних матеріалах від ступеня очищення ПАР (супернатант, розчин очищених ПАР), концентрації ПАР (0,04−1,25 мг/мл), типу поверхні і тест-культур. Адгезія клітин більшості досліджуваних бактерій після обробки абіотичних поверхонь супернатантом культуральної рідини з концентрацією ПАР 0,06−0,25 мг/мл становила у середньому 20−45, дріжджів C. albicans Д-6 − 30−75 % і була нижчою, ніж у разі застосування розчинів очищених ПАР аналогічної концентрації. Вища антиадгезивна активність супернатанту порівняно з розчинами очищених ПАР засвідчує можливість виключення високовартісної стадії виділення та очищення під час одержання препаратів з антиадгезивними властивостями.

Kлючові слова: Rhodococcus erythropolis IMВ Ac-5017, поверхнево-активні речовини, адгезія мікроорганізмів, абіотичні поверхні.

Повний текст (PDF, рус)