Mikrobiol. Z. 2014; 76(6):2-10.

Аутекологія мікроорганізмів типових екосистем Еквадору

Таширев О.Б.1, Підгорский В.С.1, Торо Мигель Наранхо2, Гуалото Мигель2, Гладка Г.В.1, Таширева Г.О.1, Рокитко П.В.1, Романовська В.О.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Північний  Технічний  Університет
Ibarra,  Ecuador

З 23 ґрунтово-рослинних зразків Еквадору, відібраних на висоті 4020 м гірського масиву Анди (м. Папаякта), вулканічного попелу біля підніжжя вулкана Тунгурауа, в гірських джунглях (Ла-Фаворита, 1600 м), а також у ботанічному саду з вологим тропічним кліматом (м. Пуйо, висота 950 м), ізольовано 34 штами аеробних хемоорганотрофних мікроорганізмів. У рослинно-ґрунтових зразках гірських джунглів спостерігалася висока кількість бактерій: до 105-107 клітин/г зразка, представлених 2-5 морфотипами. У високогірних (4020 м) зразках кількість бактерій варіювала від 102 до 107 клітин/г зразка. Практично всі досліджені бактерії є галотолерантними. Високу резистентність до УФ (ЛД99,99 становила 1000-1440 Дж/м2) показали ізоляти з вулканічного попелу біля підніжжя вулкана Тунгурауа, а також ізоляти з наскального лишайника (Папаякта) і з ґрунту Ботанічного саду (м. Пуйо), ЛД99,99 становила 1160 і 800 Дж/м2, відповідно. Ізоляти з ґрунтово-рослинних зразків гірських джунглів (Ла-Фаворита) показали більш низьку резистентність до УФ. Серед мікроорганізмів високогірних екосистем Еквадору виявлені бактерії, резистентні до токсичних металів. Найбільша стійкість до Hg2+ була показана для ізоляту з лишайника гірських джунглів, максимально допустима концентрація (МДК) становила 0,025 г/л; до Сr (VI) - для ізоляту з наскального лишайника гірського масиву - 3,0 г/л. У досліджених бактерій не виявлено кореляції між металрезистентністю, галотолерантністю та УФ-резистентністю, мабуть тому, що механізми репарації клітинних пошкоджень або захисту, які реалізують клітини при дії цих факторів, різні.

Kлючові слова: Еквадор, мікроорганізми, кількісний облік, резистентність, УФ, NaCI, токсичні метали.

Повний текст (PDF, англ)