Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):42-50.

Обмеження розвитку полівалентних фагів Т7-групи профаговими елементами

Файдюк Ю.В., Товкач Ф.І.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

В роботі вперше досліджено взаємодію фагів Т7-групи FE44 і BA14 з лізогенними клітинами. Показано, що монолізогени та дилізогени проявляють Abi-фенотип незалежно від родової, видової та штамової приналежності вихідних бактерій, фагочутливість яких є нормальною. Ефективність висіву цих фагів на монолізогенах  знижується на два порядки, в той час як  її падіння сягає 4–6 порядків на подвійних лізогенах. В останньому випадку після інфікування клітин утворюється більше, ніж 60 % аберантних капсидів. Розвиток абортивної фагової інфекції, очевидно, пов’язаний з порушенням загальної динаміки бактеріальної хромосоми в моно- і дилізогенах Erwinia “horticola” і Escherichia coli.

Kлючові слова: полівалентні фаги Т7-групи, Erwinia, Escherichia coli, лізогени, абортивна інфекція.

Повний текст (PDF, англ)