Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):34-41.

Вплив різних липкогенних композицій на спороутворення та синтез білка колекційними штамами Bacillus thuringiensis

Круть В.В., Данкевич Л.А., Воцелко С.К., Патика В.П.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено вплив різних липкогенних композицій на процеси спороутворення та синтезу білка колекційними штамами B. thuringiensis. Встановлено, що найбільш ефективними за даними ознаками виявилися штами B. thuringiensis 0293 та 98. Показано, що найкраще на процеси синтезу білка та спороутворення у досліджених штамів B. thuringiensis впливає додавання у середовище культивування липкогенних композиції А та Е в концентрації від 10 до 15 %.

Kлючові слова: штами B. thuringiensis, титр спор, синтез білка, липкогенні композиції.

Повний текст (PDF, укр)