Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):20-25.

Мікробний біом різних ґрунтів й ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області

Патика В.П.1, Тараненко С.В.2, Тараненко А.О.2, Калініченко А.В.3

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Полтавська державна аграрна академія
вул. Сковороди 1/3, Полтава, 36003, Україна

3Опольський університет
ul. Dmowskiego 7-9, Opole, 45-365, Poland

Проведено дослідження мікробіологічної різноманітності ґрунтів природних кормових та сільськогосподарських угідь трьох ґрунтово-кліматичних зон Полтавської області. Визначено загальну мікробіологічну активність ґрунту (за інтенсивністю розкладання лляного полотна, %), чисельність основних еколого-трофічних груп мікроорганізмів, чисельність мікроміцетів. За співвідношенням кількостей мікроорганізмів основних еколого-трофічних груп розраховано коефіцієнти мінералізіції-імобілізації, оліготрофності, педотрофності. Проаналізовано та узагальнено результати мікробіологічних моніторингових досліджень ґрунту. Встановлено, що ґрунти природних екосистем (природні кормові угіддя та цілинні землі) мали підвищену інтенсивність розкладу органічної речовини та були найбільш забезпечені елементами живлення порівняно з агроекосистемами (сільськогосподарські угіддя).

Kлючові слова: ґрунтові мікроорганізми, біомоніторинг ґрунту, біологічна різноманітність ґрунту, мікробіологічна активність ґрунту.

Повний текст (PDF, укр)