Mikrobiol. Z. 2014; 76(5):15-19.

Антагоністична активність штамів Bacillus amyloliquefaciens – перспективних агентів біоконтролю зернових культур

Драговоз І.В., Пасічник Л.А., Жукова Д.А., Лапа С.В., Крючкова Л.О., Авдєєва Л.В.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено антагоністичну активність штамів Bacillus amyloliquefaciens УКМ В-7243 та УКМ В-7404 щодо бактеріальних та грибних збудників хвороб зернових культур. Встановлено низький антагонізм штамів щодо досліджуваних збудників бактеріальних хвороб рослин. Антифунгальна активність досліджених штамів щодо збудників кореневих гнилей зернових культур проявлялась на середньому рівні. Показано високу біологічну ефективність бінарних композицій штамів бацил. Зроблено висновок, що в мікробних композиціях підсилювався фунгіцидний ефект, з одного боку, та фітостимулюючий – з іншого.

Kлючові слова: Bacillus amyloliquefaciens, антагоністична активність, бактеріальні фітопатогени, фітопатогенні мікроміцети, біопрепарати, зернові культури.

Повний текст (PDF, укр)